Space Marines Ultramarines Hunter and Stalker Magnetized Parts

I don’t always like magnetizing models. Some dudes make magnetized Terminators arms or even guys in Power Armor. I think it not worth it. But making a vehicle with magnetizing options is totally understandable. This model is designed for this. Just look as simple it look. You either have one loadout or another, easy as that. Well done GW!

Nie zawsze lubie magnesować modele. Niektórzy magnesują rączki Terminatorów albo nawet Power Armorów. Wydaje mi się, że nie jestto warte zachodu. Ale co innego robić magnesowane opcje na pojazdach. To rozumiem. Ten model aż prosił się o zrobienie mu wymiennego uzbrojenia. Spójrzcie jak prosto to wygląda. Bardzo prosta zamiana działa. Świetna robota GW!

Space Marines Ultramarines Hunter and Stalker Magnetized Parts painted by Rafal Maj (BloodyBeast.com)

Posted in Warhammer 40k, Ultramarines, 40K Ultramarines Army and tagged , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *