Warhammer Visions March 2014 Review

New Warhammer Vision is a little bit better than previous one. It still has some re-published pages from White Dwarfs but there are definitely more new ones this time. Check it out.

Nowy Warhammer Visions jest trochę lepszy od poprzedniego. Co prawda nadal ma przedrukowane strony z White Dwarfa ale zdecydowanie jest wiecej nowych. Sprawdźcie to.

Warhammer Visions March 2014 Cover

Contents

The first 63 pages are again about releases form previous month. Dwarfs, lots of Dwarfs. This time we get some new photos than there was in WD. But there’s nothing too fancy in here.
FORGE WORLD – some photos of FW stuff.
ARMY OF THE MONTH – Imperial Guards Death Korps of Krieg. Lots of vehicles and some Inquisitorial stuff. Really cool looking army.
PARADE GROUND – showcase of some really nicely painted minis, mostly Golden Demons entres.
HORNED RAT RISING – this is battle report. Skaven vs Dwarfs. Well it’s the same raport we got in WD. There are the same photos. And it’s the same shitty quality.
HIT BASH – Converted Tau Battlesuits.
BLANCHITSU – This is cool stuff. Some great conversions there.
DARK ELDAR KABALS – Photos of Dak Eldars.
THE DWARF THRONG – More photos of Dwarfs.
PAINT SPLATTER – Tips on painting Dwarfs. Mostly the same stuff as in previous WDs.
STORE FINDER – 10 pages with GW stores’ addresses.
SUBSCRIPTIONS – You won’t need that.
PARTING SHOP – This is one page shot with FW Titan.

Pierwsze 63 strony są jak zwykle o nowościach z poprzedniego miesiąca. Krasnale, dużo Krasnali. Tym razem mamy nowe zdjęcia nie publikowane w WH. Ale niema nic specjalnego.
FORGE WORLD – parę zdjęc produktów FW.
ARMY OF THE MONTH – Imperialna Gwardia Death Korps of Krieg. Dużo pojazdów i trochę Inkwizytorów. Świetnie wyglądają.
PARADE GROUND – pokaz naprawde nieźle pomalowanych figurek, większość z konkursów Golden Demon.
HORNED RAT RISING – rabor bitewny. Skaveny kontra Kasnale. Ten sam raport co w WD. Te same fotki. Ta sama gówniana jakość.
HIT BASH – skonwertwane pancerze bojowe Tau.
BLANCHITSU – Bardzo dobre konwersje. Świetny materiał.
DARK ELDAR KABALS – Trochę zdjęć Dark Eldarów.
THE DWARF THRONG – więcej zdjęć Krasnali.
PAINT SPLATTER – Porady dotyczące malowania Krasnali. W większości te same co w poprzednich WD.
STORE FINDER – 10 stron z adresami sklepów GW.
SUBSCRIPTIONS – Nie będzie tego potrzebował.
PARTING SHOP – Jedna strona ze zdjęciem FW Titana.

Warhammer Visions March 2014 Contents

Blanchitsu

I really like those conversions. The little guy and sniper girl are the best. Well the painting could be better on those. Also the photos are not the best ones. Most of them are overexposed. And I think I saw those minis somewhere in the Internet like few years ago. But I still like it!

Te konswersje przypadły mi do gustu. Ten maluch i dziewczyna ze snajperką są najlepsze. Malowanie mogo by być lepsze. Również fotki są dość kiepskie. Większość tych zdjęć jest prześwietlona. Wydaje mi sie też ze widziałem już te figurki w internecie pare lat temu. Ale nadal mi się podobają!

Warhammer Visions March 2014 Blanchitsu (part 1 of 3)

Warhammer Visions March 2014 Blanchitsu (part 2 of 3)

Warhammer Visions March 2014 Blanchitsu (part 3 of 3)

Army of the Month

This is one pretty cool army. I love the colors and the strong plasma blue glowing on weapons. Really really cool army. There’s even some inquisitorial part. Look at those death cult assassins. Aren’t they great? Cool conversions!

Naprawdę piękan armia. Bardzo dobrze dorane kolory. Podoba mi się ta silna niebieska plazma na broni. Światna armia. Jest nawet cześć inkwizytorska. Zobaczcie na te zabójczynie kutu śmierci. Czyż nie są wspaniałe? Świetne konwersje!

Warhammer Visions March 2014 Army of the Month

Warhammer Visions March 2014 Army of the Month

Warhammer Visions March 2014 Army of the Month

Warhammer Visions March 2014 Army of the Month

Warhammer Visions March 2014 Army of the Month

Parade Ground

Some works that were the most interesting or inspiring for me. I really lke that GUO skin colors. That blue guts are not the best color for Nurgle, but they really stands out. I like it. The scene in the jungle is awesome too. Just look at those leaves. Great detail. And the last thing is that white Space Marine. I really like the way it is painted. Great inspirations.

Parę prac które wydały mi się interesujące lub inspirujące. Podoba mi sie skóra na GUO. Niebieskie flaki to nienajlepszy kolor dla nurgla, ale naprawde się wybijąją. Przypadły mi do gustu. Scenka w dżungli też jest niezła. Spójrzcie na liście. Świetny detal. I ostatnia rzecz to ten biały Kosmiczny Marian. Podoba mi się jak jest pomalowany. Światna inspiracja.

Warhammer Visions March 2014 Parade Ground

Warhammer Visions March 2014 Parade Ground

Warhammer Visions March 2014 Parade Ground

Warhammer Visions March 2014 Parade Ground

Paint Splatter

Most of paint splatter in this issue is just the same stuff that was in previous White Dwarfs. But there’s one new page. So I’m posting it down.

Większość porad malarskich powtazra się z poprzednimi White Dwarfami. Ale jest jedna nowa strona, więc ją zamieszczę.

Warhammer Visions March 2014 Paint Splatter

Overall

The quality of the contents of this issue is quite OK. The army of the month is awesome and blanchitsu is great too, but the rest isn’t that great. I miss the old good battle reports they used to make. I’m also not a big fan of those new dwarf studio colors. I wish they would put there some fresh paintjobs like they did in Army book. There were even Dwarfs in Khorne colors. But let’s give them time.

Zawartość tego numeru jest dobra. Armia miesiaca jest świetna i Banchitsu też jest super. Reszta taka sobie. Brakuje mi startych dobrych raportów bitewnych jakie robili w WD. Nie jestem też zwolennikiem tych kolorów nowych Krasnali. I chciałbym zobaczyć inne wersje kolorystyczne nowych Krasnali. Tak jak to zorbili w nowym Armybooku. Pokazali tam nawet Krasnale w kolorach Khorna. Ale dajmy im czas.

Posted in Uncategorized and tagged , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *