Happy New Year!

New Year 2014

Yeah, The New Year is great time for making some changes. Don’t worry, I’ll be still focused on painting minis. But I’d like to upgrade my blog’s content. I’d like start making tutorials, reviews and battle reports. I’ll also make more effort to keep updates daily. There would be some funny sections too. Anyway I’ve made this list to keep myself focused on those aims while still working on your models.

>Taa, nowy rok to świetny czas na zmiany. Bez obaw, nadal będę skupiony na malowaniu figurek. Ale chciałbym wzbogacić zawartość mojego bloga. Planuję zacząć robić tutoriale, recenzje oraz raporty bitewne. Włożę też więcej wysiłku w codzienną aktualizację bloga. Będzie tez trochę zabawy. W każdym razie wrzucam listę rzeczy, które powoli będę dodawał do bloga. Tak, bym pamiętał co mam zrobić, kiedy będę malował modele.

Mattardation (Matardacja)

This would be small, but fun project. You’ve probably heard about Matt Ward. Yeah this guy is author of ideas like Elven Flying Boat with Boltthrower, Khorne Daemon Fucking Cannon, Khornette Paladins, etc. This is where we make laugh on those ‘crazy’ ideas. The first one is on the way, but I already have much more ideas. You would see those projects from time to time.

To będzie mały, ale śmieszny projekt. Prawdopodobnie słyszeliście o Matt Wardzie. Tak, to ten koleś który jest odpowiedzialny za Elfie latające łodzie z bełtnikami, Demoniczne Kornowe Działa, Kronowych Paladynów itp. To będzie miejsce gdzie będziemy wyśmiewać te ‘szalone’ pomysły. Pierwsza figurka już jest w drodze, ale mam już następne pomysły. Będą się pojawiać od czasu do czasu.

Blanchitsu

This would be very large project and probably my favorite one. I admire John Blanche’s work. And I would like to make some similar stuff. So this project would be divided into three sections. There would be my art painting following Balnche’s artwork. There would be some miniature conversions and painting like they do in Blanchitsu. Finally we would use those minis to play small games. And I’ll provide you some nice battle reports of those. This project would be mostly 40k, but more about this project soon.

To będzie dość duży projekt i prawdopodobnie mój ulubiony. Podziwiam prace Johna Blanchiego i chciałbym kiedyś tworzyć podobne prace. Ten projekt będzie podzielony w trzy sekcje. Pierwsza to będą moje rysunki i malowanki naśladujące prace Johna. Następnie będziemy robić modele podobne do tych, które możecie zobaczyć w Blanchitsu w White Dwarfie. I trzecia i ostatnia sekcja, będzie poświęcona bitwom z udziałem tych figurek. Ten projekt będzie głównie poświęcony 40k. Więcej o tym projekcie wkrótce.

Reviews (Recenzje)

I usually check stuff before I buy it. And I think you do the same. So this is what Review section would be about. It would cover both minis and books (rulebooks, artbooks and magazines). It also joins my previous project Blanchitsu as I would post some pictures of White Dwarfs with this section. I’ll also put some reviews of older WDs.

Zazwyczaj sprawdzam rzeczy przed ich kupieniem. I myślę, że Wy robicie tak samo. Zrobię więc sekcje recenzji. Będą to recenzje zarówno figurek jak i podręczników, albumów i czasopism. Ten dział będzie się też łączył z projektem Blanchitsu. Będę wrzucał zdjęcia z tego właśnie działu z WDów. Dlatego będą się pojawiać też starsze numery białego Krasnala.

Tutorials (Tutoriale)

Guess what. This year I’m starting making painting and modeling tutorials!

Zgadnijcie co. W tym roku zamierzam wystartować z malarskimi i modelarskimi poradnikami!

My Armies (Moje Armie)

I have been painting minis for really long, but I never have my army painted. So this year I’m going to change that. I have few armies to paint. My biggest one is Warhammer Fantasy Orcs & Goblins but you will see armies also for 40k, Warmachine, Hordes, Warlord, Malifaux, Mordheim, Necromunda and probably even more games. And then there would be battle reports.

Kurde, maluje figurki już od bardzo dawna i nigdy nie mam czasu pomalować własnych. Więc ta zmiana dotyczy właśnie tego. Planuje pomalować moje armie. Mam ich parę. Największą są Orki i Gobliny ale będą także armie do 40k, Warmachiny, Hord, Warlorda, Malifauxa, Mordheimu, Nekromundy i pewnie większej ilości gier. Będą też raporty bitewne.

Terrain (Tereny)

Same here. When armies are ready, there’s time for terrain and battlefields. So this would be covered in this section. I’ll also make some of my own terrain. Both for my games and for sell. This would be related with production of my own models.

Kiedy pomaluję już armie, przyda się ładny stół i tereny. Więc w tym dziale znajdziemy teren który będę robił. Będzie też specjalna sekcja na produkowane przeze mnie tereny i będzie powiązane z produkcją moich własnych modeli.

My Own Minis (Moje Własne Figuki)

I’ve always wanted to produce of my own miniatures. So I hope this year would be good for starting it. There would be section for sci-fi and fantasy minis as well as bases and trays and other accessories.

Zawsze chciałem produkować własne figurki. Mam wielką nadzieję, że ten rok będzie dobry żeby zacząć to robić. Będą to figurki do fantasy i sci-fi, a także podstawki, traye i inne akcesoria.

This Blog (Ten Blog)

I think this blog need some refresh. I’ll be working on new layout and better quality and most important – daily updates.

Ten blog wymaga odświeżenia. Będę pracował nad nowym układem i lepszą jakością oraz najważniejszą częścią – dziennymi aktualizacjami.

OK, so that’s all for this year. Hope to succeed in every section. Hope you like those ideas. If you have anything other you would like to see here just type it in comment section.

Dobra, to tyle planów na ten rok. Mam nadzieję, że uda mi się spełnić wszystkie. Jeśli jest inna jakaś rzecz, którą chciałbyś zobaczyć na tym blogu, to pisz w komentarzu.

Posted in Uncategorized and tagged .

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *