Dark Elves Fire War Hydra

Excuse me this delay in posting photo, but I’ve just finished this second War Hydra. Took massive amount of time to highlight between those scales. It was horror! But totally worth it. Love the outcome! The inspiration comes from new rules where hydra can now make flaming breath and shooting attacks.

Wybaczcie ten poślizg w stawianiu potki, ale właśnie skończyłem drugą War Hydrę. Ogromną ilość czasu zajęło mi rozjaśnianie między płytkami. To był horror! Ale zdecydowanie było warto. Inspiracją były nowe zasady, gdzie Hydra może pluć i ziać ogniem.

Dark Elves Fire War Hydra painted by Rafal Maj (BloodyBeast.com)

Posted in Warhammer Fantasy Battles, Dark Elves and tagged , , .

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *