Skullcrushers of Nurgle

I really love the idea of Nurgle Monstrous Cavalry. At first I was thinking of making Gorebeast rides. But then, we figured out that converting Skullcrushers from Nurgle Drones would be awesome. So I spent some time turning Nurgle Drones into huge beetles. I’ve used Chaos Knight with Nurgle heads from Forsaken box. This unit would go into mono Nurgle army. But to show that this unit is frienzed I’ve put those corrupted Khorne symbols on their bases with baubles growing on them. Like the Nurgle’s corrupted followers of Khorne.

Zawsze podobał mi sie pomysł Potwornej Kawalerii Nurgla. Na początku myślałem, żeby zrobić ją z rycerzy ujeżdżających Gorbeasty. Ale potem wpadliśmy z klientem na pomysł skonwertowania Skullcrusherów używając Dronów Nurgla. Spędziłem trochę czasu przerabiając Drony w wielkie chrząszcze. Jeźdzcy pochodzą z Pudła Chaos Knightów a ich główki z Forsakenów. Jednostka należy do mono Nurglowej armii. Aby pokazać, że jednostka jest ogarnięta szałem bojowym przylepiłem na podstawkę symbole zainfekowane Khorna. Porastają je parchy i pęcherze. Jakby Nurgle skorumpował wyznawców Khorna.

Skullcrushers of Nurgle painted by Rafal Maj (BloodyBeast.com)

Posted in Warhammer Fantasy Battles, Warriors of Chaos, WFB Warriors of Nurgle Army and tagged , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *