Lizardmen Ancient Scar Leader Kroq Gar

This is old Carnosaur model. I didn’t expect the new much much bigger Carnosaur model. I though more like GW will do a Carnosaur monstrous cavalry or something. So I bought some of this. I’ll keep some of them for my upcoming Lizardmen army, but already have some ideas on making other extra models from it like Mountain Chimera (it isn’t large target so this model would be good size) and some mounts for other minis. Stay tuned.

To jest stary Carnosaur. Nie spodziewałem się, że nowy model będzie o wiele wiele większy. Myślałem, że GW wrzuci coś w stylu kawalerii na Carnosaurach czy coś. Więc kupiłem parę tych modeli. Zatrzymam kilka w mojej nadchodzącej armii Lizardmenów, ale mam też pomysły jak przerobić ich na coś bardziej grywalnego jak Górska Chimera (model nie ma zasady large target więc ten model będzie idealny) albo wierzchowce pod inne modele.

Lizardmen Ancient Scar Leader Kroq Gar painted by Rafal Maj (BloodyBeast.com)

Posted in Warhammer Fantasy Battles, Lizardmen and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *