Azohg’s Fearsome Orc

This is quite old Orc. But this comes from time when I was really into Warhammer Fantasy Battles. I’m working on whole unit of those. When I finish I’ll say a little bit more about them. This one is test model for colors. I like them and this is pretty much how whole unit would look like. I’ll post more stuff tonight.

Ten Ork jest dość stary. Pochodzi z czasów kiedy byłem naprawde zajawiony Warhammerem Fantasy Battles. Pracuję nad cała jednostką tych orków. Kiedy skończe opowiem wam o nich troche więcej. Na tym modelu testowałem kolory. Podobają mi się i cała jednostka będzie mniej więcej w takich kolorach. Dziś wrzucę więcej figurek.

Azohgs Fearsome Orc painted by Rafal Maj (BloodyBeast.com)

Posted in Orcs and Goblins and tagged , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *