Mutalith Vortex Beast of Nurgle

This Mutalith was converted to be more Nurglish. We made it look like the beast is grabbing its prey and then changing it into spawns or other mutants. You can see 2 Elves here. One is held on the beast’s back and another one is crawling under the monster. Pszemek has sculpted whole stomach for that beast as well as extra tentacles. Of course we have added some Nurglings here and there.

Skonwertowaliśmy tego Mutalita, by był bardziej Nurglowy. Chcialiśmy by wyglądał jakby łapał mackami swoje ofiary i przemieniał je w spałny lub inne mutanty. Widać 2 elfów. Jeden jest trzymany przez bestię na jej plecach, drugi czołga się pod nią. Pszemek wyrzeźbił cały brzuch dla tego stwora, a także dodatkowe macki. Oczywiście dodalismy kilka nurglingów tu i tam.

Mutalith Vortex Beast of Nurgle painted by Rafal Maj (BloodyBeast.com)

Posted in Warhammer Fantasy Battles, Warriors of Chaos, WFB Warriors of Nurgle Army and tagged , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *