White Dwarf March 2014 Week 4 Review

Lets take a look on that mysterious Void Shield Generator.

Spójrzmy na ten tajemniczy generator tarczy.

White Dwarf March 2014 Week 4 Cover

New Releases

This week we get a Void Shield Generator and a set of Quake Cannon Craters. Both for 40k. We also get some Hobbit minis.

W tym tygodniu dostajemy dwa tereny do 40k generator tarczy i kratery. Są tez figurki do Hobbita.

White Dwarf March 2014 Week 4 New Releases

New 40k Terrain

I really like those Quake Cannon Craters. Because each crater cames in 2 parts. You can make them in one line to get a trench like barrier. Or you can use them as normal craters. This is really great design. I’m definitely going to buy one set. Second 40k terrain is that limited edition Void Shield Generator. And I would just say forget about it. It doesn’t even look cool. And it costs freaking much money. Just leave it.

Podobają mi się te nowe kratery. Dzięki temu, że każdy krater składa się z 2 części, możemy ułożyć z nich linię barykad, albo użyć ich jako zwykłe kratery. Naprawde przemyślany projekt. Z pewnością kupię jeden zestaw. Kolejnym terenem jest limitowanej edycji generator tarczy. I mozecie go poporstu pominąć. Nawet nie wyglada fajnie, a kosztuje bardzo dużo. Poporstu go olejcie.

White Dwarf March 2014 Week 4 (part 1 of 5)

White Dwarf March 2014 Week 4 (part 2 of 5)

For Hobbit we get Beorn and some other characters and some new orcs. The Beorn in bear form really disappointed me. I was hoping the mini could be used as Bear for Mordheim Kislev warband. But the first bummer is that the bear’s head is just bad sculpted. Doesn’t look much like a bear to me. Why is it naked with no fur on face. Also the pose looks more like gorilla than bear. I mean Bears do have poses like that, but the naked face just says ‘I’m a big gorilla’. And it has 5 fingers in each paws. I don’t like it at all. But this is finecast so it would be easy to cut out extra fingers and add some fur on face. The other sculpts look OK.

Do Hobbita otrzymujemy Beorna, parę innych postaci i trochę nowych orków. Beorn w postaci niedżwiedzia bardzo mnie rozczarował. Liczyłem na to, że będzie można użyć tego niedźwiedzia do bandy Kisleviu w Mordheim. Ale pierwsza przeszkoda to głowa. Jest po prostu źle wyrzeźbiona. Nie wygląda jak głowa niedźwiedzia. Dlaczego nie ma na niej futra? Poza misia też jest słaba. Razem z nagą twarzą sprawiają, że wygląda jak goryl a nie niedźwiedź. I ma po pięć palców w każdej kończynie! Nie podoba mi się. Jest to finecast i łatwo będzie go przerobić, odciąć nadmiarowe palce z łap i dodać futro na pysku. Reszta wzorów jest wporządku.

White Dwarf March 2014 Week 4 (part 3 of 5)

White Dwarf March 2014 Week 4 (part 4 of 5)

White Dwarf March 2014 Week 4 (part 5 of 5)

Paint Splatter

This paint spatter has some weathering tips on painting those Craters.

Ten numer ma trochę porad na temat malowania efektów takich jak rdza.

White Dwarf March 2014 Week 4 Paint Splatter

Overall

There’s also a Hobbit Battle Report and a brief of with Imperial Knights aligned to Space Marines vs Tyranids. It’s focused on how those Imperial Knights did in that battle. Next issue should have new Imperial Guards and there also should be new Visions.

Jest raport bitewny z Hobbita i krótki opis bitwy Kosmiczni Marines z dwona Imperialnymi Rycarzami kontra Tyranidy. Skupia się na tym jak poszło Iperialnym Rycerzom. Kolejny numer powinien miec nowych Imperialnych Gwardzistów i powinien też być nowy Visions.

Posted in Uncategorized and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *