White Dwarf March 2014 Week 3 Review

This issue sucks tottaly. But let’s take a look anyway. There are some new rules you might wanna take a look.

Ten numer obsysa totalnie. Ale i tak zerknijmy do niego. Są nowe zasady, które mogą was zainteresować.

White Dwarf March 2014 Week 3 Cover

New Releases

This time we get only a book. This is expansion for Apocalypse games. You can recreate battles during the Damocles Campaign.

Tym rezem dostajemy tylko ksiażkę. Jest to rozszerzenie dla Apokalipsy. Będizemy mogli odtworzyć bitwy z kampani Damoclesa.

White Dwarf March 2014 Week 3 New Releases

The Rules

We get 2 rules sets. First one is a new rules for Exalted Flamer of Tzeentch. Second one is example of Apocalypse Datasheets we would find in Damocles expansion book.

Dostajemy 2 zestawy zasad. Pierwszy to nowe zasady do Exalted Flamera Tzeentcha. Drugi to przykład Apocalypse Datasheetu jakie znajdziemy w rozszerzeniu Damocles.

White Dwarf March 2014 Week 3 Hellbrute (part 1 of 3)

White Dwarf March 2014 Week 3 Hellbrute (part 2 of 3)

Paint Splatter

Haha, fail. I don’t even wanna know how they painted it. This is really poor painting.

Haha, porażka. Nawet nie chce wiedzieć jak oni to pomalowali. To naprawde niski poziom malowania.

White Dwarf March 2014 Week 3 Paint Splatter

Overall

The rest of magazine is nothing important. There are some tactics for apocalypse games. But there are obvious ones. There are some ideas how to join your Imperial Knights along with your army. But nothing too fancy. Cannot wait for next one with those new imperial guards.

Reszta magazynu jest nie ciekawa. Jest troch taktyki do gier Apokalipsy. Ale są one oczywiste. Jest przykład pomysłów jak połączyć swojego Imperialnego Rycerza z reszta armii. Ale nic kozackiego. Nie moge się doczekać numeru z nową imperialną gwardią.

Posted in Uncategorized and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *