White Dwarf March 2014 Week 2 Review

In this issue we would see a new Hellbrute model.

W tym numerze zbaczymy nowy model Hellbruta.

White Dwarf March 2014 Week 2 Cover

New Releases

There’s one new mini the Hellbrute. But we also get a new Attack Force and a new Crimson Slaughter Supplement for Chaos Space Marines Codex.

Jest tylko jedna nowa figurka, wspomniany wczesniej Hellbrute. Dostajemny również nowy Attack Force oraz nowy dodatek do kodeksu Kosmicznych Marines Chaosu – Crimson Slaughter.

White Dwarf March 2014 Week 2 New Releases

Hellbrute

Very similar to the Hellbrute we already got in Dark Vengeance force. The new one doesn’t have the dynamic pose, but we get weapon options with this one. The price of this one is half price for Dark Vengeance set. So you might consider taking this one or buying another set of Chaos Space Marines form starter set.

Bardzo podobny do Hellbruta, którego już otrzymalismy razem z zestawem Mrocznej Zemsty. Nowy nie ma tak dynamicznej pozy, ale dostajemy broń od wyboru. Cena za jednego takiego Hellbruta jest równa połowie zestawu Mrocznej Zemsty. Więc możecie się zastanowić, czy kupić tego, czy lepiej kupić kolejny zestaw Chaos Space MArinów z zestawu startowego.

White Dwarf March 2014 Week 2 Hellbrute (part 1 of 3)

White Dwarf March 2014 Week 2 Hellbrute (part 2 of 3)

White Dwarf March 2014 Week 2 Hellbrute (part 3 of 3)

Paint Splatter

Some tips on painting those Hellbrutes

Porady do malowania tych Hellbrutów.

White Dwarf March 2014 Week 2 Paint Splatter

White Dwarf March 2014 Week 2 Paint Splatter

Overall

Not much in this one. There’s some Imperial Knight talking on place on battlefield and tactics, so you might get one if two previous WDs wasn’t enough for you. I’ve also found an interesting Inquisitor group on last page. So take a look on those. Other than that not worth taking. Oh and there’s a new leaked photos of next issue. And I bet you the next one would be exiting! So stay tuned. And you might want to check out Facebook site to see those leaked photos.

Nie wiele jest w tym wydaniu. Jest troche tekstu dotyczącego miejsc Imperialnych Rycerzy na polu bitwy i taktyce, więc jeśli dwa poprzednie WD nie były dla Ciebei wystarczające możesz chcieć ten numer. Prócz tego nie wart kupowania. Pojawiły się nowe przecieki zdjęć przyszłego numeru. I zapewniam wam, że będzie on ekscytujący. Zostańcie w temacie. Możecie też zobaczyć te przecieki na naszej Facebookowej stronie.

White Dwarf March 2014 Week 2 Extras

Posted in Uncategorized and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *