Dwarf Belegar Ironhammer

Today I’ll post 3 new Dwarf characters. This one is great to use as Thane BSB. I saw this minis without his back standard and it looks so much better. But I wanted to keep original parts on this one.

Dziś wrzucę 3 nowych Krasnoludzkich bohaterów. Tego można spokojnie używac jako Thana ze Sztandarem Armii. Widziałem tą figurkę bez sztandaru i wygląda o wiele lepiej. Ale chciałem zachować jego oryginalne części.

Dwarf Belegar Ironhammer painted by Rafal Maj (BloodyBeast.com)

Posted in Warhammer Fantasy Battles, Dwarfs, WFB Dwarf Army and tagged , .

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *