Dwarf Belegar Ironhammer

Today I’ll post 3 new Dwarf characters. This one is great to use as Thane BSB. I saw this minis without his back standard and it looks so much better. But I wanted to keep original parts on this one.

Dziś wrzucę 3 nowych Krasnoludzkich bohaterów. Tego można spokojnie używac jako Thana ze Sztandarem Armii. Widziałem tą figurkę bez sztandaru i wygląda o wiele lepiej. Ale chciałem zachować jego oryginalne części.

Dwarf Belegar Ironhammer painted by Rafal Maj (BloodyBeast.com)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Posted in Warhammer Fantasy Battles, Dwarfs, WFB Dwarf Army and tagged , .

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *