Magnetic Movement Trays for Daemons

Some of magnetic trays I’ve used for those Nurgle Daemons to make it compatible with both Warhammer 40 and Warhammer Fantasy.

So here’s a list. Read from left to right and top to bottom.
40mm Round to 50mmx75mm (for Plague Drones, could also work for Bloodcrushers)
40mm Round to 40mm Square (Nurglings, Beasts of Nurgle etc)
(2 same bases) 40mm Round to 60mm Round (For Plague Drones, Bloodcrushers, Great Unclean One)
(long one) 40mm Round to a Monstrous Infantry Movement Tray for three 40mm Square (Beasts of Nurgle, Fiends of Slaanesh)
(big one) 25mm Round to a Infantry Movement Tray for 5×5 25mm Square (Plaguebearers, Bloodletter, Horrors, Daemonettes)
40mm Round to 50mm Square (Great Unclean One, Epidemius, Daemon Princes, Greater Daemons)
And finally a base that allows to put 40mm Round base into a 25mm Movement Tray.

The sockets are designed to go with Games Workshop plastic round bases. General idea is to use 25mm Round on any infantry and 40mm Round on any other thing. Not sure on how to deal with Chariots but I’ll think of it soon. I have a Khorne Cannon to do.

I made those myself. If you are interested let me know. I can make any size of trays for you. I can include magnets for your bases too. Just please make sure your using original GW round bases. specially the 40mm ones. Plastic bases are also very easy to magnetize. You just glue magnets under the base. Trays are magnet adhesive.

Wybrane magnetyczne podstawki pod jednostki, których użyłem do tych Demonów Nurgla, aby były kompaktybilne z oboma systemami Warhammerem 40k i Warhammerem Fantasy.
Tu jest lista. Czytamy od lewej do prawej od góry do dołu.
40mm Okrągła do 50mmx75mm (dla Plague Dronów, działa tekże z Boodcrusherami)
40mm Okrągła do 40mm Kwadratowa(Nurglingi, Bestie Nurgla etc)
(2 takie podstawki) 40mm Okrągła do 60mm Okrągły (Plague Drony, Bloodcrushery, Great Unclean One)
(podłużna) 40mm Okrągłe do Movemen Traya Potwornej Piechoty dla trzech 40mm Kwadratowych (Bestie Nurgla, Fiendy Slaanesha)
(duża) 25mm Okrągłe do a Movemen Traya Piechoty dla 25mm Kwadratowych (Plaguebearerzy, Bloodletterzy, Horrory, Demonetki)
40mm Okrągła do 50mm Kwadratowa (Great Unclean One, Epidemius, Większe Demony)
I na koniec przejścówka która pozwala nam zamontować 40mm Okrągłą podstawkę na Movement Tray Piechoty.

Dziurki zaprojekotwane sa pod plastikowe podstawki Games Workshop. Głównym zamysłem jest użycie 25mm Okgągłych pod piechitę i 40mm Okrągłych pod większe rzeczy. Nie jestem pewien jak sobie poradzić z rydwanami, ale rozkminię to wkrótce. Mam działo Korna do zrobienia.

Podstwki wykonuję samodzielnie. Jeśli jesteś zainteresowany daj mi znać. Moge wykonać dowolny rozmiar podsatwek dla Ciebie. Moe też dodac magnesy do podstawek. Proszę tylko upewnij się, że używasz oryginalnych okrągłych podstawek GW. W szczgólności dotyczy to 40mm. Plastikowe podstawki są proste do zmagnesowania. Wystarczy przylepić magnes pod podsatwkę. Traye są przyciagane przez magnes.

NurgleMovementTrays

Posted in Warhammer 40k, Chaos Daemons, Warhammer Fantasy Battles, Daemons of Chaos, WFB & 40K Daemons of Nurgle Army and tagged , , .

3 Comments

  1. Hey I would love to get my hands on some I have a nurgle 40k army I wanna use in fantasy as well , what would you ask for them if I may ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *