White Dwarf Ferbruary 2014 Week 4 Review

This week GW presents new big toy for 40k. Thanks to smart guys in marketing department it should be available for multiple armies.

W tym tygodni GW prazentuje nam nową duża zabawkę do 40k. Dzieki sprytnym specom z marketingu, powinna być ona dostępna dla kilku armii.

White Dwarf January 2014 Week 4 Cover

New Releases

This weak we get only one model. This is 6″ high model that has a weapon option. Other than that we get a set of decals for $20. Yes $20 for decals only. You think it’s a joke? No. You get half of those decals already in the box with miniature. But If you shit with money go ahead and buy those too.
Oh and with this issue we get some clues what would be in new Warhammer Vision. There would be entire range of Dwarfs miniatures, Blanchitsu, Tau Kit Bash, Paint Splatter on Dark Eldar Kabals, and 52 pages of Golden Demon entries. I’ll make a review of it as soon as I get it.

W tym tygodniu mamy tylko jeden model. To 6-calowy model w opcją karabinu. Oprócz tego mamy zestaw nalepek za 60zł. Tak, 60zł za zestaw samych nalepek. Myślisz że to żart? Nie. Część tych nalepek jest już w pudełku z robotem. Ale jeśli srasz kasą możesz kupić osbie więcej nalepek.
A i jeszcze w tym numerze mamy kilka podpowiedzi co będzie w nowym numerze Warhammer Visions. Będzie cała linia figurek Krasnoludów, Blanchitsu, konwersie pancerzy Tau, Malowanie Dark Eldar Kabali i 52 strony figurek z Golden Demona. Zrobię recenzję, jak tylko dostanę ten numer.

White Dwarf Ferbruary 2014 Week 4 New Releases

Imperial Knight

My firs thought was: “Oh well, that’s another big toy form GW to make some money. They are just jealous for Colossals in Warmachine. But after closer look I must admit this one is really nice model. Well you can see it’s relation to colossals but there were similar models to this one in 40k background story. I guess epic had some. Anyway, I like the model. I looks really cool. It has some nice heads and weapon options, it comes with nice decals and has 2 sets of rules to use it with. It can be either Imperial Knight Paladin or Imperial Knight Errant. Not sure if the model itself is playable, but I would love to see 3 of those in one army.

Moje pierwsza myśl była taka, że to będzie kolejna duża zabawka do napędzania pieniędzy. Że GW jest zazdrosne o Kolosali do Warmachiny. Ale po przyglądnięciu się mu muszę przyznać, że to naprawdę fajny model. I mimo, że dostrzegam w nim podobięstwo do Kolosali, to w historii 40k pojawiały się już wielkie roboty. Chociażby w epiku. W każdym razie model mi się podoba. Wygląda super. Ma fajne opcje głów i błoni, ma ciekawe nalepki i 2 zestawy zasad by go używać. Może to być Imperialny Rycerz Paladyn albo Imperialny Błędny Rycerz. Nie jestem pewien, czy model jest grywalny, ale chciałbym zobaczyć 3 takie modele w jednej armii.

White Dwarf Ferbruary 2014 Week 4 Imperial Knight (part 1 of 4)

White Dwarf Ferbruary 2014 Week 4 Imperial Knight (part 2 of 4)

White Dwarf Ferbruary 2014 Week 4 Imperial Knight (part 3 of 4)

And that the extra decals sheet for $20 mentioned before.

I dodatkowy zestaw nalepek za 60zł wspomniany już wczesniej.

White Dwarf Ferbruary 2014 Week 4 Imperial Knight (part 4 of 4)

The Rules

So here are the rules for those big buddies. I’m not much a Warhammer 40k player, so I’m not sure how this works in combat, but hope you will have a use of those pages. If you could explain to me how can it be used in Primary Detachment I would love to make a Warhammer 40 army using 3 of those.

Tu są zasady dla tych dużych zabawek. Nie gram dużo w Warhammera 40k, więc cieżko mi stwierdzić jak spisza się w walce. Mam nadzieję jednak, że znajdziecie użytek dla tych zasad. Jeśli ktoś mógłby mi wyjaśnić jak użyć tych hipków w Podstawowym Składzie to możę zrobiłbym sobie armie do 40k na 3 takich chłopkach.

White Dwarf Ferbruary 2014 Week 4 Imperial Knight Paladin Rules

White Dwarf Ferbruary 2014 Week 4 Imperial Knight Errant Rules

Paint Splatter

Some painting tips.

Trochę porad jak malowac.

White Dwarf Ferbruary 2014 Week 4 Paint Splatter

White Dwarf Ferbruary 2014 Week 3 Paint Splatter

Overall

Great Issue. Of course it’s only for people who likes the new Knight model. I’m adding some sketches and back cover because it shows a nice battle scene. I really like this White Dwarfs. The only bummer is that there might have been more studio photos and more color schemes for those knights, but we can find those on GW website. And as I’ve mentioned If someone could explain to me how to make an army consisting those minis I would go and make one.

Świetny numer. Oczywiście bedzie się tylko podobał tym, którzy polubili nowego Rycerzyka. Z ciekawostek wrzucam jeszcze parę szkiców i tylną okładkę magazynu, która przedstawia fajną scenkę. Tym razem oceniam White Dwarfa na plus. Szkoda jednak, że nie dali więcej zdjęć studyjnych rycerzy i więcej schematów kolorów, ale możemy je znaleźć na stronie GW. I jak już wspomniałem, jeśli ktoś wytłumaczy mi jak grać armią składającą się z tych chipków chętnie zorobię taką.

White Dwarf Ferbruary 2014 Week 4 Extras 1

White Dwarf Ferbruary 2014 Week 4 Extras 2

Posted in Uncategorized and tagged , .

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *