White Dwarf Ferbruary 2014 Week 3 Review

After flying eggs in previous issue, there’s time for Dwarf Space Marines.

Po latających jajkach z poprzedniego numeru, czas na oddział Krasnoludzkich Kosmicznych Marines.

White Dwarf January 2014 Week 2 Cover

New Releases

And the last new Dwarfs models this month. This time we get a box of cans. You can build it as Ironbreakers or Irondrakes. There’s also a new Battalion now called Battleline. But will will get there soon.

Już ostatnie kasnalki w tym miesiącu. Tym razem dostajemy oddział konserw, z którego możemy złożyć Ironbreakerów albo Irondraków. Jest też nowy batalion, zwany battleline. Ale o tym zaraz.

White Dwarf Ferbruary 2014 Week 3 New Releases

Dwarfs

Plastic Ironbreakers are what made me feel exited. But after seeing first photos I was cooled down. First thing is that they doesn’t look much different from Longbeards. Well they have slightly different shields designs, but there’s nut much more differences. They have same pose, same weapon and armor design, they look alike! Well I guess the only thing makes them different is that they have metal beards on helmets. It’s obviously not the armor as behind the shield you won’t be able to see if it’s heavy or gromil one. It’s not like previous edition like you were able to tell which unit is what just by looking at them. Well maybe it’s a cunning tactics from Dwarfs, where their opponent is surprised what unit he’s fighting after he charged them. Looking at the details I don’t like the unit’s champion head. It looks more like some Hobbit Goblin face than Dwarf, but that’s the minor thing.
Let’s go to the second build. The Irondrakes. At first I just say I’m disappointed they got new such weird unit. This unit is made of former Ironbreakers, who got tired fighting Skaven and Greenskins in close combat and are now cleaning tunnels with a portable flamethrowers. Let me tell you about how they look. They are fuking Space Marines! Just give them a back pack and you have your Ultramarines back in Fantasy! To make you more happy I’ll just say Dwarfs can now cast Magic! That’s a total bullshit, but who cares as long as GW makes their profit! And Slayers are useless as usually because they haven’t made the plastic models, so they don’t need to sell those. But Irondrakes, Hammerers and Gyrocopters are now gold, because you know, they are new stuff. Oh and the last one note. The difference in heads between ‘drakes and ‘breakers is that those Irondrakes have only metal beards, because they burned their own ones playing those new guns. Cool story, huh?< Plastikowi Ironbreakerzy mnie zajawili. Ale po tym jak zaobaczyłem pierwsze zdjęcia, trochę ochłonąłem. Po pierwsze modele nie różnią się wiele od Długobrodych. Mają co prawda różnice w projekcie tarcz, ale nie ma wiele innych różnic. Mają te same pozy, podobne broń i pancerz. Wyglądaja jak klony. Jedyna rzecz która tak naprawde je wyróznia to metalowe brody na hełmach. To nie jest tak, jak w poprzedniej edycji, kiedy patrzyłeś na jednostkę i odrazu wedziałeś co to za goście. Może to taka nowa taktyka Krasnali? Przeciwnik jest zaskoczony bo dowiaduje się z kim walczy dopiero po tym jak zaatakował jednostkę. Jedyna rzecz, która mi się nie podoba, to twarz Kasnala bez głowy. Trochę wygląda jakby była bardzie twarzą Goblina z filmu Hobbit niż mordą Krasnala. Ale to szczegół.
Przejdźmy do drugiej jednostki. Irondrakes. Jestem strasznie rozczarowny tą dziwną jednostką. Ponoć składa się z byłych Ironbreakerów, którzy zmęczeni walczeniem wręcz z Zielonoskórymi i Szurami teraz czyszczą tunele używając przenośnych miotaczy ognia. Powiem Wam jak wyglądają. To pieprzeni Kosmiczni Marines. Dodaj im plecaki i masz swoich Ultramarinsów w Fantasy! Aby Was bardziej uszcześliwić dodam, że teraz Krasnale potrafią użwyają magii! To totalna bzdura, ale kogo to obchodzi, GW musi zarobić. Oczywiście zabójcy są nadal bezużyteczni, bo jeszcze nie mają plastikowych modeli, wiec nie musza ich sprzedwać. Ale Irondrakes, Hammerers i Żyrokoptery są teraz zotem, no wiecie, bo to nowe modele. Jeszcze jedna notatka. Różnica głów między Drejkami i Brejkami jest taka, że Irondrakes mają tylko metalową brodę, bo ich własną przypalili sobie bawiąc się tymi nowymi pistolecikami. Fajna historia, co?

White Dwarf Ferbruary 2014 Week 3 New Dwarfs (part 1 of 3)

White Dwarf Ferbruary 2014 Week 3 New Dwarfs (part 2 of 3)

So new Battleline gives us 20 Dwarfs Warriors, 20 Shooting Dwarfs, 10 Hammerers a Cannon and a Rune Lord. I guess this one is perfect for starting out. Even taking 2 boxes is not a bad idea. But I just don’t like the Dwarf Warriors and Thunderers models so this deal is not for me.

Nowy Battleline daje nam 20 Krasnoludzkich Wojowników, 20 Strzelającyhc Krasnali, 10 Młotkowych, Działo i Kowala Run. Zgaduję, że będzie świtny by zacząć grać Krasnalami. Nawet kupienie 2 takich pudeł nie było by głupie. Ale jakoś nie podoba mi się wygląd Krasnoludzkich Wojowników i Strzelców, więc taki zestaw nie jest dla mnie.

White Dwarf Ferbruary 2014 Week 3 New Dwarfs (part 3 of 3)

The Rules

Here are rules for Irondrakes. They can be quite deadly combined with runic banners that makes you -D6 or even -2D6 to charge. So they can buy a turn to shoot more. But they are god at close combat too. Let me know what do you think.

Zasady do Irondejków. Mogą być całkiem zabójczy w połączeniu z runicznymi sztandarami które dają -K6 lub nawet -2K6 do szarży przeciwnika. Mogą sobie tym kupić dodatkową turę na strzelanie. Są całkiem nieźli w walce wręcz też. Piszczie co o nich myślicie.

White Dwarf Ferbruary 2014 Week 3 Dwarf Irondrakes Rules

Paint Splatter

More Dwarf painting tips from GW.

Kolene porady jak malowac krasnale od GW.

White Dwarf Ferbruary 2014 Week 3 Paint Splatter

Overall

Oh I’ve almost forgotten to mention. There’s a battle report in this White Dwarfs. Skavens vs New Dwarfs. I think it was 4000pts battle. Bat man, this sucks totally. It’s like written down and then some photos were made. I wonder if the game was actually played. There’s no photos on deployment, no turn by turn photos. Just some random closeups that says nothing. And there’s one more thing. I’ve found pretty interesting photo of Plaguebearers. Nice idea. I like those skin colors.

Ah, prawie zapomniałem wspomnieć. W tym numerze jest też Raport Bitewny. Szczury kontra nowe Krasnale, 4000pkt. Raport obsysa całkowicie. Wyglada jakby go ktoś napisał z głowy, a potem dorobił pare fotek. Zastanawaim się czy ta gra wogóle została rozegrana. Nie ma zdjeć rozstawiania jednostek, nie ma zdjęć tura za turą. Kilka losowych zbliżeń, które nie mówią nic. A, jeszcze jedna rzecz. Znalazłem całkiem interesujące zdjęcie Plaguebererów. Fajny pomysł. Podoba mi się ich kolor skóry.

White Dwarf Ferbruary 2014 Week 3 Extras

Posted in Uncategorized and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *