White Dwarf Ferbruary 2014 Week 1 Review

So this is the new White Dwarf format. Weekly magazine that has 32 pages. This one is mostly covering on Dwarfs. I’m quite disappointed that there is no Battle Report. But we get rules for new Dwarf Special Character. Let’s take a closer look.

Więc to jest nowy Biały Krasnal. Tygodnik, który ma 32 strony. Ten numer poświęcony jest w większości Krasnalom. Jestem trochę zawiedzony, że nie ma raportu bitewnego. Są za to nowe zasady dla krasnoludzkiego specjalnego bohatera. Zobaczmy to.

White Dwarf January 2014 Cover

New Releases

Dwarfs! Finally! And those are really cool Dwarf models. I’m really happy to see those beautiful shields and great axes and hammers. Also new armor looks much better. I’m really glad they have shoulder pads now. But we will go closer on that later. Here you can see what else is in this issue.

Krasnale! W końcu! Nowe rzeźby są bardzo dobre, Nowe tarcze, zdobione siekiery i młotki są piękne. Pancerz też wygląda dużo lepiej. Podoba mi się, że dostali naramienniki. Ale do tego przejdziemy za chwilę. Tu możecie zobaczyć co więcej jest w tym numerze.

White Dwarf January 2014 New Release Listings

Dwarfs

So here are 3 new Dwarf units. There’s Dwarf Lord Belegar Ironhammer, Dragon Slayer, and a unit witch can be assambled either as Hammerers or Longbeards.
Semir Battistotti has sculpted a really nice set. Man if whole line of Dwarfs would be like those that would be so cool. I love everything about those Dwarfs. New helmets. Finally with no silly horns! And shields? They looks great! I love them! I’m also happy to see there’s no chainmail and I like that new armor. And yet they got shoulder pads! Love it too. But I won’t paint them blue like there were some kind of fucking ultra space marines. Command groups are quite unique so those unit’s differ enough on the battlefield. The only bummer is the price. 50 USD is quite a bit and I think it’s just too much for just 10 half humans.

Są to 3 nowe jednostki Krasnali. Jest nowy Lord Belegar Ironhammer, Zabójca Smoków oraz jednostka która może być złożona jako Długobrodzi albo Młotkowi ;)
Semir Battistotti odwalił kupę dobrej roboty rzeźbiąc ten zestaw. Człowieku, jeśli cała nowa linia krasnali będzie taka było by genialnie. Podoba mi się wszystko u tych Krasnali. Nowe hełmy. W końcu nie ma śmiesznych rogów. A tarcze? Wyglądają kapitalnie. Uwielbiam je! Cieszę się też że nie mają już kolczug. Karacena jest o wiele lepsza. I w końcu mają naramienniki! Uwielbiam. Ale nie będę ich malował na niebiesko jakby byli jakimiś pieprzonymi ultra kosmicznymi marjanami. Grupy dowodzenia są całkiem inne dla obu oddziałów. Jedyna błąd to cena. 150 zł to trochę sporo, i myślę, że to za dużo jak na 10 pół ludzi.

White Dwarf Ferbruary 2014 Week 1 New Dwarfs (part 1 of 4)

White Dwarf Ferbruary 2014 Week 1 New Dwarfs (part 2 of 4)

Belegar Ironhammer sculpted by Edgar Ramos doesn’t look very good to me. I was happy to se that new Dwarfs have no horns on helmets, but no. Edgar makes them here. Bummer. Also if his name is Iron hammer would be great to see actual iron hammer in his hand. Well it looks more golden to me. I also think that it would be nice to if he had an awesome shield, but new Longbeards have better ones! I don’t see anything special on his cape too, would be nice if he had some embossed symbols. But it’s not a bad thing after all. There’s some place for a nice freehand I guess. And now take a look on the banner on his back. What the fuck is that? How this anyhow looks dwarfish. This sucks. Well there’s one think that’s quite OK and it’s that elevated base

Belegar Ironhammer wyrzeźbiony przez Edgara Ramosa nie podoba mi się. Bardzo spodobało mi się, że nowe krasnale nie mają śmiesznych rogów, ale nie, Edgar zrobił je na Lordzie. Szkoda. Także jeśli jego imię to Żelazny młot, to nich jego młotek faktycznie będzie żelazny. Wygląda bardziej na złoty niż żelazny jak dla mnie. Fajni by tez było, gdyby miał jakąś fajną tarczę, ale nowi Długobrodzi mają o wiele lepsze tarcze niż on. Nie widzę też nic szczególnego na plaszczu. Było by spoko widzieć tam jakieś wytłoczone symbole. Ale akurat to nie jet nic złego. Zawsze można zrobić namalowac tam coś ręcznie. Zerknijcie teraz na jego sztandar na plecach. Co to kurna jest? W jaki sposób to coś wygląda na krasnoludzkie? To ssie. Ale jest jedna rzecz nie spieprzona. To podstawka tego krasnala.

White Dwarf Ferbruary 2014 Week 1 New Dwarfs (part 3 of 4)

Dragon Slayer was sculpted by Brian Nelson. The minis is great. I love the pose and overall look. Much better than previous naked one added to Battle for Skullpass box. I don’t like the base design. Don’t get me wrong. I like that it is elevated, and the fact that it looks like a dragon which works great with Dragons Slayer. But I just don’t like the dragon’s head look. It could be better sculpted. But the overall is very good.

Dragon Slayer został wyrzeźbiony przez Briana Nelsona. Figurka jest świetna. Podoba mi się poza i cały wygląd. Zdecydowanie lepszy niż nagus z pudełka Bitwy o Przełęcz Czaszki. Jedynie nie podoba mi się wygląd podstawki. Nie zrozumcie mnie źle. Podoba mi się to że jest wywyższa Krasnala, fakt, że wygląda jak smok co świetnie współgra z Zabójcą Smoków. Ale nie podoba mi się wygląd głowy smoka. Mogła by być lepiej wyrzeźbiona. Ale całościowo figurka wymiata.

White Dwarf Ferbruary 2014 Week 1 New Dwarfs (part 4 of 4)

The Rules

This is new Lord choice for Dwarfs. It’s quite good with both attack and defence. With his ability to double his attacks he can be deadly to any enemy general. I would not use along with hammerers though. With their 2A they are able to make enough damage to enemy. His high Stubborn Ld10 and massive attack output would really boost any cheaper dwarf unit

To nowy Lord dla Krasnoludów. Jest bardzo dobry zarówno w ataku jak i w obronie. A jego umiejętnośc do podwajania ilości ataków może być zabójcza dla każdego wrogiego generała. Ale nie dawałbym go do jedonostki młotkowych. Ich 2A spokojnie wystarczą, żeby załatwić jedostkę wroga. Jego wysoki Ld10 ze Stubbornem i możliwośc wypłacenia dużej ilości ataków naprawdę zwiększy siłę każdej tańszej jednostce Krasnali.

White Dwarf Ferbruary 2014 Week 1 Belegar Ironhammer Rules

Paint Spatter

There is much less stuff in this WD than I thought. You get New Dwarfs pages, but you get even better pictures on GW website, so I’m not sure if I would be keeping posting those news photos anymore. What I think I should keep posting is that Paint Spatter. It’s not much advice for me. I already have my favorite techniques. Buy you might get some advice and inspiration.

Jest mniej ciekawych stron w tym WD niż myślałem. Dostajemy trochę stron z nowymi krasnalami ale lepsze zdjęcia znajdziemy na stronie GW. Zatem, nie jestem pewien czy powinienem je wklejać. Ale myślę, że mogę wrzucać porady z malowania czyli Paint Splatter. Nie ma tu wiele pomocy dla mnie, bo już mam moje ulubione techniki. Ale może Wam się coś przyda albo zainspiruje.

White Dwarf Ferbruary 2014 Week 1 Paint Splatter

Overall

There is not much more interesting in this issue. But if you would like to see anything more just send me a comment. The Blanchitsu will no longer appear in White Dwarfs but it would be moved to Warhammer: Visions. Which by the way I’ll review next.

Nie ma nic więcej interesującego w tym numerze. Ale jesli byście chcieli zobaczyć więcej wyślijcie mi komentarz. Dział Banchitsu nie będzie się pojawiał więcej w Białym Krasnalu. Został przeniesiony do Warhammer: Visions, za który wezmę się wkrótce.

Posted in Uncategorized and tagged , .

2 Comments

  1. O wiele ciekawszy wydaje mi się Vision za cenę byłego WD i wiele ma zdjęć a ja malując lubię znajdywać pomysły na detale właśnie z innych prac… Jedynie mi brakuje naprawdę dużych rozdziałów na temat 30k z FW… bo skoro mają być razem na równych zasadach to… ;)

  2. Vision wrzucę dziś wieczorem. Słabe jest to że 60 stron Warhammera Vision to po prostu fotki tyranidów ze styczniowego White Dwarfa plus parę nowych. Na szczęście jest parę fotek z Golden Demonów.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *