White Dwarf January 2014 Review

And my first White Dwarf Review. Since this is my first one I would like to hear some comments on how you like that and if you would like any changes to it. Well the funny thing is that this number is the last monthly White Dwarf. Next ones are going to be released weekly. Those would be about 30 pages. There also would be Warhammer Visions monthly magazine which would be about 230 pages with lots of color photos of mini. I’ll cover both the new WDs and Warhammer Visions magazine. So let’s go to this one.

To moja pierwsza recenzja White Dwarfa i w zwiazku z tym proszę Was o komentarze jak wam sie podoba i czy trzeba coś zmienić. Śmieszne jest to, że to jest ostatni miesięczny numer Białego Krasnala. Kolejne będą wydawane tygodniowo i będą miały po ok 30 stron. Będzie też miesięcznik zwany Warhammer Visions, który w swoich 230 stronach będzie zawierał dużo kolorowych zdjęć figurek. Będę recenzował oba. Przejdźmy do mojej pierwszej recenzji.

White Dwarf January 2014 Cover

New Releases

This month we get new Tyranids. Unfortunately I’m not going to paint any of those this month. But I don’t see much exiting stuff here. Well they did get another two big stuff that looks almost like that from previous wave. They did get refreshed Warriors and Guards (but now with some new option) in plastic. And Hobbit got some finecast models. Nothing too fancy. That sad.

W tym miesiącu dostajemy nowe Tranidy. Niestety nie planuję malowania niczego z nowości. Ale nie widzę też nic podniecającego w tych modelach. Co prawda otrzymali kolejne dwa duże stworki, ale wygladaja bardzo podobnie do tych z poprzedniej fali. Dostali też odświeżonych Wojowników i Strażników (z nowymi opcjami) w plastiku. Hobbit otrzymał parę finacastów. Nic ciekawego. Smutne.

White Dwarf January 2014 New Release Listings

Blanchitsu

Let’s get to the most exiting part of every White Dwarf the Blanchitsu. This month we get Johan Egerkrans’ Witch Hunter warband. The models are really nicely done. There’s even a guy with Blanchitsu logo on the banner. Take a look.

Przejdźmy do najbardziej ekscytująej części każdego White Dwarfa, czyli Blanchtsu. W tym miesiacu dostajemy bandę Łowców Czarownic Johana Egerkransa. Naprawde fajnie zorbione modele. Nawet jest koleś, który ma namalowane logo Blanchitsu na sztandarze. Zobaczcie sami.

White Dwarf January 2014 Blanchitsu part 1 of 2

White Dwarf January 2014 Blanchitsu part 2 of 2

Armies on Parade

This month we also get some nice armies to look on. I’ll present you just 2 i’ve found the most interesting. First one is Dave Taylor’s Adeptus Mechanicus. You should check out his blog for much better pictures. The second one is Ricky Fischer’s Night Goblins. I love the theme. Also this one reminds me I need to paint up my Greenskin army.

W tym wydaniu dostajemy kilka ciekawych armii. Zaprezentuję Wam tyko dwie, które wydały mi się najbardziej interesujace. Pierwsza to Adeptus Mechanicus Dave’a Taylora. Powinniście sprawdzić jego blog. Są tam dużo lepsze zdjęcia. Drugą armią są Nocne Gobliny Ricky’a Fishera. Podoba mi się klimat. Przypomina mi ona także, że ma do pomalowania moją armię Zielonoskórych.

White Dwarf January 2014 Dave Taylor's Adeptus Mechanicus

White Dwarf January 2014 Ricky Fischer's Night Goblins part 1 of 2

White Dwarf January 2014 Ricky Fischer's Night Goblins part 2 of 2

Other Stuff

There’s a Random Magic Item table fro Warhammer Fantasy. I’ve just thought it could be useful for campaign players. So here’s that. Hope you can read those.

W miesięczniku znajdziemy tabelę losowych magicznych przedmiotów. Pomyślałem, że będzie przydatna dla grających w kampanie. Mam nadzieję, że idzie się doczytać.

White Dwarf January 2014 Random Magic Item Table

Overall

The rest of this magazine is mainly all about Tyranids. We get lots of studio pictures and a battle report with Tyranids against some Tau. There are also some pages of Kit Bash covering conversions of Ogre Kingdoms Mournfangs. The army of the month is the Angels of Death army, those are Blood Angels and Dark Angels, but nothing special. Tell me what you think of those reviews. I would like to keep them short, just post the most interesting stuff in my opinion. Hope you enjoy this.

Reszta magazynu poświęcona jest głównie Tyranidom. Dostajemy dużo zdjęć ze studia oraz raport bitewny z Tyranidami przeciwko Tau. Strony Kit Basha są poświęcone Ogrowej kawaleri Mournfangów. Armią miesiąca zostały Anioły Śmierci, czyli Krwawe Anioły i Mroczne Anioły, ale nic szczególnego. Piszcie co myślicie o tych recenzjach. Chciałbym, żeby były krótkie, poprostu będę zamieszczał rzeczy, które wydają mi się najciekawsze z każdego numeru. Mam nadzieję, że Wam to przypadnie do gustu.

Posted in Uncategorized and tagged , , .

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *