Nurgle Hellcannon WIP

Before you start hating, please remember this is no joke. We are starting to build the hellcannon of Nurgle. Well, hellcannon cannot have marks, but when you have whole army of Nurgle you want your unmarked models to fit that theme too. So lets say that the daemon possessing this cannon would be fat and rotting. At this stage we have no idea how to finish that cannon. All I knew at this point was that I want it to look like FW Gobba. You know that big squig spitting out smaller ones, but this one needs to have some machine parts. I’ve sculpted, well this word is too big for what you actually can see. I’ve shaped a big blob. And the rest of story would be in another post. Please come back later.

Zanim zaczniecie hejtować, pamiętajcie, że to nie jest żart. Zaczęliśmy pracę budowy piekielnego działa Nurgla. Co prawda hellcannon nie może mieć piętna żadnego boga chaosu, ale kiedy masz całą armię Nurgla, to chcecie żeby wszystko w niej pasowało klimatem. Więc powiedzmy że demon, który opętał tę maszynę jest gruby i gnijący. W tym momencie rzeźbienia nie mam kompletnie żadnego pomysłu jak skończyć to działo. Chciałbym, żeby figurka wyglądała jak FW model Gobby. Wiecie, ten wielki squig wypluwający małe, ale nasz model będzie miał jakieś części maszyny. Wyrzeźbiłem… nie to zbyt wiele powiedziane. Uformowałem wielkiego ziemniaka. Ciąg dalszy nastąpi w kolejnym poście. Zajrzyjcie później.

Nurgle Hellcannon WIP by Rafal Maj (BloodyBeast.com)

Posted in Uncategorized and tagged , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *