Lizardmen Monster Mash

I coudn’t resist. I had to make this photo. I love new lizardmen army look with all those big models around. Monster mash!

Niemogłem sie powstrzymać, musiałem zorbić to zdjęcie. Uwielbiam wygląd nowej armii Lizardmanów z tymi wielkimi potworami. Pełny wypas!

Lizardmen Monsters painted by Rafal Maj (BloodyBeast.com)

Posted in Warhammer Fantasy Battles, Lizardmen and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *