Lizardmen Carnosaur Grymloq

A Carnosaur without his rider. I’ve made the same trick here like I did with Savage Orc on Carnosaur. Stripe of metal goes on both sides along his torso (painted brown to be just leather stripes). Magnets go on the bottom of rider’s saddle/throne. It works perfectly and is easy to do. I’ll post rider soon.

Karnozaur bez jeźdzca. Zastosowałem tutaj tą samą sztuczkę jak w przypadku Dzikiego Orka na Karnozaurze. Paski metalu idą po obu stronach wzdłuż tułowia (pomalowane na brązowo). Magnesy zamontowane są na spodzie siodła/tronu. Działa to doskonale i jest łatwe do przygotowania. Niedługo wrzucę jeźdźca.

Lizardmen Carnosaur painted by Rafal Maj (BloodyBeast.com)

Posted in Warhammer Fantasy Battles, Lizardmen and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *