Lizardmen Ancient Stegadon

Hello back again. I had some problems with Internet connection. I’ve forgot to pay the bill and they cut me off. But I’m back! This time with Ancient Stegadon. This one have an option for a Skink Battle Standard Bearer. I’ll post that Skink BSB tonight.

Hej! Miałem trochę problemów z połączeniem Internetowym. Zapomniałem zapłacić rachunku i mnie odcięli. Ale uż jestem z powrotem. Tym razem przedstawiam Wam Starożytnego Stegadona. Ten ma opcje dla Skinka niosącego sztandar armii. Wieczorem wrzucę tego Skinka.

Lizardmen Ancient Stegadon painted by Rafal Maj (BloodyBeast.com)

Posted in Warhammer Fantasy Battles, Lizardmen and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *