Darkreach Zalash Assassin

This guy is serious killer. No joke here. He’s master assassin and combined with skills of the other he can be very deadly. Thanks to parry he can block almost any enemy model till some back came up. I really like the mini and the rules for it.

Ten koleś to konkretny morderca. Nie ma żartów. Jest mistrzem zabijania, a w połączeniu z umiejętnościami innych, może być naprawde zabójczy. Dzięki parowaniu może zablokować prawie każdy model przeciwnika, do pojawienia się wsparcia. Podaba mi się zarówno figurka jak i zasady do niej.

Darkreach Zalash Assassin painted by Rafal Maj (BloodyBeast.com)

Posted in Warlord, Darkreach, Warlord Darkreach Army and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *