Darkreach Tierdeleira Priestess

In my army this model works for both Tierdeleira Priestess and Evshyvandra Duskwidow. I use this model more often as the second one because I prefer fighting than casting spells but both are equally good choice. Together with Zeshin Nightcreeper those minis are leaders of this warband.

Używam tej figurki jako Kapłankę Tierdeleire oraz Evshyvandre Duskwidow. Częściej używam tego modelu jako tą drugą laseczkę, bo wolę walkę niż czarowanie, ale oba wybory są równie dobre. Razem z Zeshinem Nighcreeperem są one dowódcami tej bandy.

Darkreach Tierdeleira Priestess painted by Rafal Maj (BloodyBeast.com)

Posted in Warlord, Darkreach, Warlord Darkreach Army and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *