Darkreach Shadowstep Warrior

Fast hitting babe. I like to use this model, coz no one ever thiks she’s a treat untill she blinks and a monster takes her place :).

Szybko udeżającca laseczka. Lubię uzywać tego modelu, bo zazwyczaj ludzie myślą, że nie stanowi zagrożenia. Wtedy na jej miejscy pojawia się jakiś potwór :).

Darkreach Shadowstep Warrior painted by Rafal Maj (BloodyBeast.com)

Posted in Warlord, Darkreach, Warlord Darkreach Army and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *