Dark Eldar Ur-Ghul as Darkreach Familiar

Really nice mini. I like it’s pose. There is no real purpose I bought this mini. Well I can use it as familiar or to prox other mini, but there is no dedicated model I could use it for. But I like it. It really fits well those Khymeras and Clawed Fiend. GW did great job designing those minis. I’ll post next mini in an hour. More of actual Reaper’s Darkreach models will be posted tomorrow.

Bardzo przyjemna figurka. Podoba mi się jej poza. Nie miałem konkretnego celu kupując ją. Co prawda mogę ją używać jako familiara albo, żeby zastąpić jakąś inną figurę, ale nie ma jakiegoś modelu któryc faktycznie chciałem nią zastąpić. Po prstu bardzo mi się podoba i świetnie pasuje do Khymer i Clawed Fienda. GW zrobiło świetną robotę projektując te modele. Wrzucę następną figurkę za godzinę. Więcej faktycznych modeli Darkreachów z kuźni Reapera pojawi się jutro.

Dark Eldar Ur-Ghul as Darkreach Familiar painted by Rafal Maj (BloodyBeast.com)

Posted in Drukhari, Warlord, Darkreach, Warlord Darkreach Army and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *