Lizardmen Bastiladon

This is awesome mini. I like all new Lizardmen line products, but this one is really cool. Of course the idea of dinosaur shooting laser beams is typical to GW (they did mobile laser canon for the Emire!), but that beast just looks cool. Too bad it has only S4. But it’s more a support warbeast than a killing machine (this is a place for Stegadons and Carnosaurs). Therefore you should make a good use of it’s laser.

Wyczesana figurka. Podobają mi się wszystkie nowe produkty do armii Lizardmenów, ale ten model jest naprawdę super. Oczywiście takie rzeczy jak wrzucanie laserów do fantasy jest typowe dla GW (zrobili mobilne działo laserowe do Imperium!), ale ten dinek wygląda super. Szkoda że jego statsy są dość niskie, 4 siły to dość mało jak na takie bydle. Ale to sprawia, że jest bardziej bestią wsparcia niż maszyną do zabijania (od tego są Stegadony i Carnosaury). Dlatego powinno się dobrze wykorzystywać jego laserowe działko.

Lizardmen Bastiladon painted by Rafal Maj (BloodyBeast.com)

Posted in Warhammer Fantasy Battles, Lizardmen and tagged , .

4 Comments

  1. Do zielonych części użyłem Knarlok Green, Gretchin Green i Camoshade. Pomyślnego malowania!

    For green skin color I’ve used following Knarlok Green, Gretchin Green and Camoshade. Happy painting!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *