Eldar Ulthwe Striking Scorpions

Eldar Striking Scorpions. Exarch has magnetised weapon options. Since whole army is painted in Ulthwe colors which are mainly black, I’ve painted those in darker color tone than original ones. Hope you like it.

Oddział Uderzeniowych Skorpionów. Egzarcha ma magnetyczne opcje uzbrojenia. Ponieważ cała armia, do której należą te chłopaki jest w kolorach Ulthwe, zdecydowałem się pomalować ich w trochę ciemniejsze kolory niż oryginalny schemat. Man nadzieję, że Wam się podoba.

Eldar Striking Scorpions painted by Rafal Maj (BloodyBeast.com)

Posted in Warhammer 40k, Craftworlds, 40K Ulthwe Eldar Army and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *