Nurgle Ogres

As I mentioned this weekend will be dedicated to Nurgle. We did some more Nurgle Ogres. I’ve painted some Forge World models before. This time we took our sculptking tools on Iron Guts to mark them Nurgle. Pszemek did great job on sculpting those baubles and guts. Painting scheme similar to FW models as this is ment to be same unit. I’ll upload some closeups on those models soon.

Dobra, tak jak mówiłem, reszta tego tygodnia poświęcona jest Nurglowi. Tym razem modele ogrów. Wcześneij robiliśmy juz ogry z Forge Worlds. Tym razem piętnem Nurgla naznaczyliśmy Iron Gutów. Bardzo fajnie Pszemek skonwertował te modele. Malowanie takie samo jak przy ograch z FW, ponieważ ma to być ta sama jednostka ogrów. Zaraz wrzucę zbliżenia pojedyńczych ogrów.

Nurgle Ogres painted by Rafal Maj (BloodyBeast.com)

Posted in Warhammer Fantasy Battles, Warriors of Chaos, WFB Warriors of Nurgle Army and tagged , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *