Ghazghkull Thraka

Ork Warboss without his display plintch. So you can actually see his back. Model will be fighting mostly against Dark Angels and Ultramarines. That’s why we added those helmets to his Bosspole.

Wódz Orków bez swojego piedestału. Tak, żebyście mogli zobaczyć jak wyglądają jego plecy. Ponieważ model będzie walczył głównie przeciwko Dark Angelsom i Ultramarinsom dolepiliśmy mu głowy tychże zakonów jako trofea na kijku szefa.

Ghazghkull Thraka painted by Rafal Maj (BloodyBeast.com)

Posted in Warhammer 40k, Orks and tagged , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *