Hellstriders of Slaanesh with Command

I’ve painted another 5 Hellstriders of Slaanesh this time with command. I kept same color scheme coz they are part of the same unit as previous ones.

Pomalowałem kolejnych 5 Hellstriderów Slaanesha tym razem z pełną opcją grypy dowodzenia. Figurki razem z poprzednimi będą tworzyć jednostkę, więć utrzymałem taki sam schemat kolorów.

Hellstriders of Slaanesh with Command painted by Rafal Maj (BloodyBeast.com)

Hellstriders of Slaanesh with Command painted by Rafal Maj (BloodyBeast.com)

Posted in Warhammer Fantasy Battles, Warriors of Chaos and tagged , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *